Publikováno

BCS (Burn Control System) – automatická regulace hoření

Díky systému BCS se plamen automaticky nastavuje pomocí dálkového ovládání. Tato funkce umožňuje optimalizovat spalování a prodloužit provoz mezi jedním a druhým zatížením.

Přesněji řečeno, systém BCS umožňuje elektronicky ovládat dálkovým ovládáním spalovací vzduch přiváděný do topeniště. Ovládání může být automatické nebo asistované. Menší množství vzduchu vede ke zpomalení spalování, čímž se sníží plameny a následně i spotřeba paliva.

Ovládání je jednoduché a je rozděleno do tří režimů:

Manuál

Umožňuje regulovat otevírání klapky spalovacího vzduchu pomocí dálkového ovládání.

Automatický

Díky tomu si můžete vybrat mezi pěti různými úrovněmi výkonu, podle kterých budou kamna/krb automaticky řídit množství spalovacího vzduchu.

Pohodlí

Zvolíte požadovanou teplotu v místnosti a na základě toho kamna/krb otevře nebo zavře klapku vzduchu pro zvýšení nebo snížení plamene.

Požitek ze dřeva a praktičnost automatického ovládání

Systém BCS vám umožňuje přijímat zvukové zprávy nebo zprávy na displeji týkající se provozu vašich kamen na dřevo. Řekne vám například ideální čas pro přiložení dřeva nebo zabrání přehřátí v důsledku nadměrného zatížení a podle toho se přizpůsobí. Systém, který zajišťuje špičkový výkon a nízkou spotřebu .