Vzduchotěsné topeniště pro zelenější domy

Volba nasávání spalovacího vzduchu zvenčí znamená kvalitní volbu pro vlastní pohodu. Ve skutečnosti zabraňuje spotřebování kyslíku v místnosti, kde je spotřebič instalován. Spotřebič se vzduchotěsným topeništěm nespotřebovává žádný kyslík z místnosti, protože spalovací vzduch je odebírán přímo zvenčí  a navíc nemusíte instalovat nevzhledné větrací…

Zobrazit více

Aluker®, exkluzivní keramická vyzdívka od Piazzetty.

Topeniště Piazzetta jsou vyrobena z Aluker ®​​, exkluzivního keramického materiálu patentovaného společností Piazzetta, který zlepšuje spalování a difúzi tepla a tím zvyšuje provozní účinnost topeniště. Světlá barva tohoto materiálu zůstává v průběhu času stejná, takže pohled na oheň je ještě příjemnější a vždy zářivý…

Zobrazit více

BCS (Burn Control System) – automatická regulace hoření

Díky systému BCS se plamen automaticky nastavuje pomocí dálkového ovládání. Tato funkce umožňuje optimalizovat spalování a prodloužit provoz mezi jedním a druhým zatížením. Přesněji řečeno, systém BCS umožňuje elektronicky ovládat dálkovým ovládáním spalovací vzduch přiváděný do topeniště. Ovládání může být automatické nebo asistované. Menší množství vzduchu vede…

Zobrazit více