Záruka

HKI – nezávislá, neutrální a kompetentní certifikace

Asociace HKI jako nezávislá, neutrální a profesionální instituce vyvinula databázi zert.hki-online.de k prokázání shody s požadavky právních předpisů týkajících se emisí spotřebičů na spalování tuhých paliv. V databázi lze velmi pohodlně vyhledat, zda-li daná kamna či krbová vložka na tuhá paliva splňuje požadavky vyhlášky BlmSchV.

Jedná se hlavně o následující certifikace:

  • 1.BImSchV ze dne 26/01/2010 v Německu: obsahuje nové požadavky na spalování pevných paliv v jedné místnosti, které jsou v provozu mezi 22.03.2010 až 31.12.2014 (“Level 1”), pro které platí po 31.12.2014 požadavky přechodných opatření pro § 26 1.BImSchV instalované před 22/03/2010
  • Rakouská dohoda podle článku 15a B-VG, kontrola uvádění kamen a krbů na trh. Poznámka: Uložené hodnoty 15a je nařízení týkající se limitů platných v současné době. Upozornění: Změna nařízení 15a v Rakousku je v současné době projednávána.
  • Švýcarský zákon o ochraně ovzduší
  • Dánská nařízení pro krbová kamna