Automatická regulace hoření ECO 10 – TIMPEX

Automatická regulace hoření ECO 10: NOVINKA!

V průběhu každého spalování v kamnech nebo krbu, je potřeba ovládat množství přiváděného vzduchu do topeniště. V počátku zatápění je vždy potřeba vzduch otevřít naplno, aby se kamna rychle nahřála, násedně spalinová cesta a komín. Po roztopení se vzduch přivírá a při dohořívání se postupně zavírá. Takovýto proces zajišťuje nejen ekologický, ale zároveň ekonomický provoz kamen. Oheň tak déle hoří, je docílena vyšší účinnost vytápění, menší spotřeba paliva a tepelná energie neodchází komínem pryč. Ovšem uživatel často není stále u kamen, aby množství vzduchu ovládal ručně. Tento nedostatek může nahradit automatická regulace hoření ECO 10, tj. zařízení, které přesně zná, díky měření aktuální teploty spalin, kdy a jak upravit množství přiváděného vzduchu do topeniště.

Automatická regulace hoření ECO 10 má řídící jednotku, která porovnává aktuální teplotu v topeništi s nastaveným programem. Na základě vyhodnocení poté upravuje množství vzduchu přiváděného do topeniště. Přívod vzduchu do topeniště zajišťuje regulační klapka, která je ovládaná servopohonem.

Tato regulace hoření se stává “mozkem” vašeho topného systému. Reguluje množství vzduchu do topeniště tak, aby účinnost hoření byla maximální tzn., aby se ze dřeva získalo co nejvíce tepelné energie a interval mezi přikládáním byl co nejdelší.

Regulační klapka této jednotky se nasazuje na přírubu externího přívodu vzduchu do topeniště. Tuto přírubu již každá moderní kamna obsahují. Příruba má obvykle průměr 100 nebo 120 mm.

Pomocí bezdrátové technologie řídící jednotka komunikuje s aplikací v chytrém telefonu nebo tabletu a uživatel tak má přehled nad průběhem spalování. Dokáže také ve správnou chvíli uživatele informovat, kdy je správná doba pro přiložení dalšího paliva. Vyhodnocuje také množství přiloženého paliva, takže vás může upozornit na to, kdy je do topeniště vloženo příliš mnoho nebo naopak málo paliva.

Výhody automatické regulace:

  • vyšší účinnost kamen
  • menší spotřeba paliva
  • delší uinterval mezi přikládáním
  • šetří kamna => delší životnost kamen
  • nepřítomnost obsluhy
  • hlídá množství přiloženého paliva
  • snadný přehled průběhu spalování
CeníkCena bez DPHCena včetně DPH
ECO 10 - Automatická regulace hoření Ø 100mm 0 Kč 0 Kč
ECO 10 - Automatická regulace hoření Ø 120mm 0 Kč 0 Kč

Další informace

Horní připojení kouřovodune
Zadní připojení kouřovodune
ECO 10 - Návod k montáži
Automatická regulace hoření ECO 10 - leták
ECO 10 – Návod k montáži
Automatická regulace hoření ECO 10 – leták