Heta

Krbová kamna a krbové vložky Heta jsou technicky jedny z nejekologičtějších kamen v Evropě. Byly testovány v souladu s předpisy v Norsku, Dánsku, Německu a splňují veškeré nové evropské normy. To už je velmi blízko k dokonalosti!

Podmínky pro čisté a ekologické topení krbovými kamny:

  1. Nikdy nepoužívejte mokré dřevo

  2. Nepoužívejte k rozpalování kartony, časopisy a noviny.

  3. Přečtěte si návod k obsluze kamen – většinou je potřeba roztápět na plný výkon 15-20 minut, než je komín opravdu rozehřátý.

  4. Pak přejděte na normální provoz – používejte pouze sekundární vzduch, který správně živí oheň a zároveň oplachuje neustále sklo, čímž zabraňuje usazování spalin

  5. Pokud se sklo začne znečišťovat, kamna mají příliš málo vzduchu.

  6. Instalace musí být provedena proškoleným odborníkem.

Spalovací cyklus

Na rozdíl od fosilních paliv (ropa, uhlí a zemní plyn) je spalování dřeva CO2 neutrální, a proto nepřispívají ke skleníkovému efektu.

Množství CO2 uvolněného z kusu dřeva, které hnije v lese, zhruba odpovídá množství CO2 uvolněného ze stejného kusu dřeva při spalování.

Stromy rostou pomocí sluneční energie a volného CO2. Na rozdíl od spalování dřeva přispívá významně spalování fosilních paliv ke globálnímu znečištění.

Spalovací technologie

Unikátní konstrukce spalovací komory krbových kamen a krbových vložek Heta umožňuje, že částice CO a škodliviny jsou sníženy na absolutní minimum.

V principu technologie spalování kamen Heta funguje následovně:

– primární přívod vzduchu (černé šipky) slouží pro rozpalování kamen, nebo přikládání, kdy vzduch jde přímo od spodu spalovací komory a umožňuje rychlé roztopení

– sekundární předehřátý vzduch producící přes horní část spalovací komory (modré šipky) plynule proudí na sklo, které neustále oplachuje a zároveň čistí od usazenin (šedé šipky) a živí oheň

– předehřátý přívod terciárního vzduchu (zelené šipky) zajišťuje spalování plynů vznikajících hořením, což je důležitým faktorem v pro ekologicky šetrné spalování

– konvekce tepla (červené šipky) je vzduch, který je nasáván spodní částí kamen a rozváděn horní částí kamen do okolního prostoru společně s teplem vyzařujícím ze skla a dohromady tvoří přímý zdroj tepla